Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Ogólne warunki zakupu i sprzedaży

Publikacja Ogólnych Warunków Umów na stronie internetowej umożliwia zapoznanie się Kontrahentów Grupy Azoty z ich treścią jeszcze przed dokonaniem transakcji. Ogólne Warunki Umów winny stanowić integralną część Umowy, chyba że strony zdecydują inaczej.


As the General Terms and Conditions of Contracts are published on our website, all Trading Partners of the Grupa Azoty Group may read them before making a transaction. The General Terms and Conditions should form an integral part of a Contract, unless the parties agree otherwise.

Ogólne Warunki Sprzedaży w Grupie Kapitałowej Grupa AzotyRozwiń
General Terms and Conditions of sales of the Capital Group of Grupa AzotyRozwiń
Ogólne Warunki Sprzedaży Nawozów w Grupie Kapitałowej Grupa AzotyRozwiń
General Terms and Conditions of sales of fertilisers of the Capital Group of Grupa AzotyRozwiń
Ogólne Warunki Współpracy z Grupą Kapitałową Grupa AzotyRozwiń
General Terms and Conditions of cooperation of the Capital Group of Grupa AzotyRozwiń
Ogólne Warunki Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa AzotyRozwiń
General Terms and Conditions of orders of the Capital Group of Grupa AzotyRozwiń
Ogólne Warunki Zakupu Surowców Grupy Kapitałowej Grupa AzotyRozwiń
General Terms and Conditions of purchase of raw materials of the Capital Group of Grupa AzotyRozwiń
General Terms and Conditions of purchase - Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.Rozwiń
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka